KA-VISION d.o.o. - TREND TV

Oznake

Pozivna oznaka: TREND TV
Broj ugovora: 01/20
Područje koncesije: Digitalna regija d44-46

Kontakt podaci

Odgovorna osoba: Željko Mrljak
Glavni urednik: Ana Kordić
Adresa: Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac
Web: www.trend.com.hr
E-mail: desk@trend.com.hr
Telefon: 099/303-8099
Faks: 047/600-939

Koncesije/Dopuštenja

Datum prve koncesije: 13.04.2010
Trajanje trenutne koncesije: 05.03.2020 - 04.03.2033
Datum programske osnove: 18.03.2020

Programska osnova: PO_KA-vision d.o.o..pdf
Ugovor o koncesiji: Ugovor o koncesiji T-01-20_Ka-vision d.o.o..pdf

Vlasnička struktura

# Ime i prezime Postotak udjela
1. Vuković Marko 100,0%