Građanska inicijativa NG Buntovnici - UNITAS WebRadio Nova Gradiška

Oznake

Naziv medijske usluge: UNITAS WebRadio Nova Gradiška
Broj dopuštenja: 06-13

Vrsta programa: Audio

Kontakt podaci

Odgovorna osoba: Momir Divjak
Glavni urednik: Momir Divjak
Adresa: Frankopanska 85, 35400 Nova Gradiška
Adresa poslužitelja: www.ngbuntovnici.hr
E-mail: radio@ngbuntovnici.hr
Telefon: 035/364-783
Faks: 091/732-9836

Koncesije/DopuštenjaDatum programske osnove: 25.11.2013
Vrijeme trajanja dopuštenja: - 25.11.2023
Programska osnova: Obrazac programske osnove NG Buntovnici_final lektorirana verzija.doc
Ugovor o koncesiji:

Vlasnička struktura