VTV d.o.o. - PLAVA VINKOVAČKA

Oznake

Pozivna oznaka: PLAVA VINKOVAČKA
Broj ugovora: 01/21
Područje koncesije: Digitalna regija D1

Kontakt podaci

Odgovorna osoba: Igor Rukavina
Glavni urednik: Darko Vučko
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci
Web: http://www.vktv.tv
E-mail: direktorica.programa@vktv.tv
Telefon: 032/492-111
Faks: 032/492-129

Koncesije/Dopuštenja

Datum prve koncesije: 02.07.2010
Trajanje trenutne koncesije: 03.07.2021 - 02.07.2033
Datum programske osnove: 29.06.2021

Programska osnova: PO_PLAVA VINKOVAČKA.pdf
Ugovor o koncesiji: Ugovor o koncesiji T-1-21_VTV d.o.o..PDF

Vlasnička struktura

# Ime i prezime Postotak udjela
1. GRAD VINKOVCI 24,92%
2. XBX komunikacije d.o.o. 2,22%
2.1.             Bosak Jelena 100,0%
3. Vukovarsko-srijemska županija 44,0%
4. Općina Andrijaševci 2,22%
5. Općina Babina Greda 2,22%
6. Općina Bošnjaci 2,22%
7. Općina Drenovci 2,22%
8. Općina Jarmina 2,22%
9. Općina Lovas 2,22%
10. Općina Nijemci 2,22%
11. Općina Privlaka 2,22%
12. Općina Stari Jankovci 2,22%
13. Općina Tompojevci 2,22%
14. Općina Tordinci 2,22%
15. Općina Vođinci 2,22%
16. Općina Vrbanja 2,22%

Odobrene prijave obveze 0.5%