VTV d.o.o. - PLAVA VINKOVAČKA

Oznake

Pozivna oznaka: PLAVA VINKOVAČKA
Broj ugovora: 06/10
Područje koncesije: Digitalna regija D1

Kontakt podaci

Odgovorna osoba: Ivica Čutura
Glavni urednik: Željka Maloševac
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci
Web: http://www.vktv.tv
E-mail: direktor@vktv.tv, direktorica.programa@vktv.tv, glavna.urednica@vktv.tv
Telefon: 032/492-111
Faks: 032/492-129

Koncesije/Dopuštenja

Datum prve koncesije: 02.07.2010
Trajanje trenutne koncesije: 01.01.2011 - 02.07.2021
Datum programske osnove: 15.11.2010

Programska osnova: Programska osnova VTV.pdf
Ugovor o koncesiji: VTV_-_T-006-10.pdf

Vlasnička struktura

# Ime i prezime Postotak udjela
1. Buljat Leo 0,74%
2. GRAD VINKOVCI 20,04%
3. XBX komunikacije d.o.o. 59,22%
3.1.             Bosak Jelena 100,0%
4. Vukovarsko-srijemska županija 20,0%