Quantum Media d.o.o. - Radio 023

Oznake

Naziv medijske usluge: Radio 023
Broj dopuštenja: 1-24

Vrsta programa: Audio

Kontakt podaci

Odgovorna osoba: Franko Pavić
Glavni urednik: Franko Pavić
Adresa: Jurja Barakovića 4, 23000 Zadar
Adresa poslužitelja: http://023.hr/
E-mail: desk@023.hr
Telefon: 023/777-900
Faks: 023/777-900

Koncesije/DopuštenjaDatum programske osnove: 11.01.2024
Vrijeme trajanja dopuštenja: 11.01.2024 -
Programska osnova: PO_RADIO 023.pdf
Ugovor o koncesiji:

Vlasnička struktura

# Ime i prezime Postotak udjela
1. Pavić Franko 100,0%

Odobrene prijave obveze 0.5%