Zaokret d.o.o. - Žene i novac

Oznake

Naziv publikacije: Žene i novac
Broj upisa: 21-23


Kontakt podaci

Odgovorna osoba: Kristina Ercegović
Glavni urednik: Kristina Ercegović
Adresa: Našička 14A, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke publikacije: www.zeneinovac.com
E-mail: kristina@zaokret.com
Telefon: 091/155-5228
Faks: /-

Koncesije/Dopuštenja

Datum unosa: 15.05.2023

Vlasnička struktura

# Ime i prezime Postotak udjela
1. Ercegović Kristina 20,0%
2. Šola Manuela 15,0%
3. Bučević Mirna 10,0%
4. Đeldum Marija 10,0%
5. Kapov Kostovski Nataša 10,0%
6. Jelisić Cooper Maja 10,0%
7. Šimundža Golemac Marijana 5,0%
8. Bobek Ivančica 5,0%
9. Drezga Martina 5,0%
10. Franulović Marinka 5,0%
11. Labavić Natalija 5,0%

Odobrene prijave obveze 0.5%